100% бонус за депозит

Величина бонуса:
100%
Вейджер:
45X
Min депозит:
100 RUB
"> Бессрочный

100% бонус за первый депозит до 90 000 RUB

Величина бонуса:
100%
Вейджер:
45X
Max бонус:
90 000 RUB
Min депозит:
100 RUB

120% бонус за депозит

Величина бонуса:
120%
Вейджер:
45X
Min депозит:
500 RUB
"> Бессрочный

150% бонус за депозит

Величина бонуса:
150%
Вейджер:
45X
Min депозит:
1 000 RUB
"> Бессрочный

200% бонус за депозит

Величина бонуса:
200%
Вейджер:
45X
Min депозит:
2 000 RUB
"> Бессрочный

200% бонус за первый депозит до 90 000 RUB

Величина бонуса:
200
Вейджер:
45X
Max бонус:
90 000 RUB
Min депозит:
500 RUB

250% бонус за депозит

Величина бонуса:
250%
Вейджер:
45X
Min депозит:
5 000 RUB
"> Бессрочный

250% бонус за первый депозит до 90 000 RUB

Величина бонуса:
250%
Вейджер:
45X
Max бонус:
90 000 RUB
Min депозит:
1 000 RUB

270% бонус за депозит

Величина бонуса:
270%
Вейджер:
45X
Min депозит:
10 000 RUB
"> Бессрочный

300% бонус за первый депозит до 90 000 RUB

Величина бонуса:
300%
Вейджер:
45X
Max бонус:
90 000 RUB
Min депозит:
2 000 RUB

350% бонус за первый депозит до 90 000 RUB

Величина бонуса:
350%
Вейджер:
45X
Max бонус:
90 000 RUB
Min депозит:
10 000 RUB

400% бонус за первый депозит до 90 000 RUB

Величина бонуса:
400%
Вейджер:
45X
Max бонус:
90 000 RUB
Min депозит:
20 000 RUB